Podmienky montáže

Trojvrstvové drevené parkety

Podklad pre parketovú podlahu

Podklad pred položením parketovej podlahy musí byť čistý, suchý, rovný bez trhlín, pevný na tlak. Dovolená nerovnosť podkladu môže byť v rozmedzí ±2 mm.

Pre dosiahnutie estetického napojenia soklovej lišty na obvodové steny je potrebné pri klasických miestnostiach dodržať pravouhlosť obvodových stien a nerovnosť stien by mala byť v rozmedzí ±1 mm.

Podlahové vykurovanie

Pri podlahách s podlahovým vykurovaním je nevyhnutné urobiť odbornú tlakovú skúšku, ktorá odhalí prípadné netesnosti spojov a odbornú vykurovaciu skúšku, ktorá odstráni z podlahy vlhkosť. Vykurovacia skúška sa môže uskutočniť po 21 až 28 dňoch podľa konštrukcie podlahy po betónovaní, resp. po 7 dňoch pri liatych anhydritových podlahách. Vykurovacia skúška nesmie prebehnúť prudkým nárastom teploty vykurovacej vody. Odporúčame teplotný nárast vody o 5 °C / deň, čomu zodpovedá nárast teploty podlahy o cca. 2 °C / deň. Pri príliš rýchlom náraste teploty dochádza k nerovnomernému schnutiu podlahy a pnutiu, ktoré môže spôsobiť trhliny a určité nerovnosti podlahy. V prípade lepenia drevenej parketovej podlahy odporúčame po minimálne 7 dňoch stabilizácie (vyrovnávanie vlhkosti v celom objeme) podlahy vykurovaciu skúšku zopakovať, čím dosiahneme odstránenie zbytkovej vlhkosti z podlahy. Rovnakú minimálnu dobu po opakovanej vykurovacej skúške je potrebné dodržať pred montážou drevenej podlahy. Po doprave parkiet túto dobu zároveň využijeme pre ich aklimatizáciu v interiérových priestoroch.

Vlhkosť a teplota

Relatívna vlhkosť podkladu musí byť menej ako 2% v prípade betónových podkladov a menej ako 0,5% v prípade anhydritových podkladov.

Relatívna vlhkosť vzduchu počas montáže a trvale po položení parketovej podlahy má byť 40%-50% a teplota 18°C-24°C.

Povrchová teplota drevenej parketovej podlahy nesmie prekročiť 27 °C. Sledovanie maximálnej povrchovej teploty je dôležité najmä v prípade montáže parketovej podlahy na podklad s podlahovým vykurovaním, ale aj v prípadoch položenia v miestnostiach, kde dochádza k priamemu dopadu slnečných lúčov na parketovú podlahu, napr. podkrovná miestnosť so strešným oknom bez slnečnej clony.

Pred lepením, resp. položením parketovej podlahy odporúčame ukončiť všetky mokré a prašné procesy v bytovom interiéri.